Slovenská komora architektov

Ako sa stať dobrovoľným členom alebo členkou?