Slovenská komora architektov

Ing.arch. Igor Koválovský

Registračné číslo:
1446 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava 2