Slovenská komora architektov

Ing.arch. Peter Derevenec

Registračné číslo:
1497 AA
Miesto pôsobenia:
Zálesie
Kontakt:
02/455238965
+421907748337
poslať e-mail www.azprojekt.sk
Ocenenia:
CE ZA AR