Slovenská komora architektov

Ing.arch. Pavel Kropitz

Registračné číslo:
Vyčiarknutý
Miesto pôsobenia:
Žilina
Kontakt:
041/7631622
+421911598383
poslať e-mail
Účasti v porote:
Wellness hotel Zuberec