Slovenská komora architektov

Ing.arch. Richard Duška

Registračné číslo:
1819 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
0903454174
+421903454174
poslať e-mail www.vigroup.sk
Účasti v porote:
Wellness hotel Zuberec