Slovenská komora architektov

Ing.arch. Juraj Duška

Registračné číslo:
1820 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
0904544444
+421904544444
poslať e-mail www.vigroup.sk
Účasti v porote:
Wellness hotel Zuberec