Slovenská komora architektov

Ing.arch. Peter Dunajovec

Registračné číslo:
0292 AA
Miesto pôsobenia:
Žilina
Kontakt:
041/7645745,0903187813
+421903501675
poslať e-mail www.android.sk