Slovenská komora architektov

Ing. arch. Tomáš Hanáček , PhD.

Registračné číslo:
2493 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
+421902151840
poslať e-mail www.between.sk
Účasti v porote:
Komenského parčík