Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek

Registračné číslo:
2601 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
+421902106819
poslať e-mail  www.what.sk