Slovenská komora architektov

Ekonomický odbor

Mária ŠEFCOVÁ
hlavný účtovník 
- kontrola členských príspevkov a úľav
- konzultácie pre výkon povolania
- ekonomické poradenstvo
sefcova@komarch.sk
+421 903 443 413 / +421 2 544 312 54

Mgr. Kristína PORTHOVÁ
junior účtovník
- správa majetku 
- evidencia a kontrola čerpania grantov
porthova@komarch.sk
+421 2 544 31 080 /+421 910 348 858