Slovenská komora architektov

Odbor legislatívy a práva

spolupracujúci advokáti
komarch@komarch.sk

JUDr. Katarína HAŠČÁKOVÁ
Mgr. Mirek KARAS

- právne konzultácie
- činnosť v disciplinárnych konaniach komory
- činnosť v konaniach o uznaní kvalifikácie
- činnosť Výboru pre legislatívu
- vnútorné predpisy komory
- agenda ochrany osobných údajov