Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
30 rokov SKA / O budúcnosti s miest s Janom Gehlom (+záznam)

30 rokov SKA / O budúcnosti s miest s Janom Gehlom (+záznam)

EDIT: Pozrite si záznam z prednášky a panelovej diskusie.

 

Sme radi, že v utorok 5. apríla do Bratislavy, na pozvanie Slovenskej komory architektov, zavíta renomovaný dánsky urbanista Jan Gehl a uvedie prednášku, ktorou priblíži svoje dlhoročné a praxou odskúšane princípy navrhovania urbánnych priestorov s dôrazom na ľudskú mierku.

Jan Gehl je praktizujúcim konzultantom v oblasti urbanizmu a profesorom urbanizmu na Škole architektúry v Kodani v Dánsku. Intenzívne skúmal formu a požívanie verejných priestorov a svoje zistenia uplatnil v praxi na viacerých miestach po celom svete.

Kým výskum Jana Gehla o verejných priestoroch a verejnom živote začal v Kodani, rýchlo sa uplatnil v mnohých ďalších mestách v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Austrálii. Jeho nápady a prístupy k navrhovaniu verejných priestorov zahŕňajú špičkové technológie bez toho, aby stratili zo zreteľa to, čo najlepšie podporuje a zlepšuje zážitok ľudí z každodenného života vo verejnej sfére. Život medzi budovami sa stal hlavným zameraním štúdia a prace Jana Gehla. Život medzi budovami zahŕňa cele spektrum ľudských aktivít vo verejnom priestore. Ide o životne dôležité oblasti a procesy plánovania musia začať pochopením týchto priestorov medzi budovami.

 

05.04.2022 / 17:00
Starej tržnica, Bratislava
Vstup na pozvánky

 

Súčasné témy v plánovaní miest

Po prednáške uvedieme panelovú diskusiu, ktorej hosťami okrem Jana Gehla, budú primátor hlavného mesta SR - Bratislavy Matúš Vallo a britsko-slovenský architekt a urbanista Igor Marko. Moderuje Vera Wisterová.

 

30 rokov komory a #regenerácia

Podujatie je úvodom do série podujatí, ktoré SKA pri príležitosti 30. výročia svojho založenia pripravuje. Motto #regenerácia sa popri komunikačnej línii #zelenáprearchitekturu stáva ústredným motívom, ktoré si SKA pre svoju činnosť v roku 2022 osvojuje. Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

 

Nad podujatím prevzali záštitu:

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva vo Viedni
Primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Organizátor:
Slovenská komora architektov

Generálny partner:
Corwin

Rozšírená tlačová správa ⟶

SKA_siete_30rokov.png

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať