Slovenská komora architektov

Energetická hospodárnosť budov – hodnota za peniaze

Slovenská komora architektov Vás srdečne pozýva na seminár


„Energetická hospodárnosť budov – hodnota za peniaze“
 


TERMÍN:   23. mája 2018
MIESTO:    Slovenská komora architektov, Panská 15, Bratislava


Registrácia: o 12.30 h.
Začiatok semináru: o 13.00 h.,  ukončenie o 15.00 h.

Seminár bude pozostávať z dvoch prednášok po cca. 45-50 min. plus diskusia,

Prednášajúci:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (STU, SvJ) ako nezávislý odborný garant

  • prednáška: Budovy s takmer nulovou potrebou energie - realita či fikcia?


Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.)

  • prednáška: Porovnanie viacerých vykurovacích systémov pre rodinné domy, vrátane solárnych a fotovoltaických panelov a ich kombinácie - projekty s reálnym CAPEX.


Seminár je zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C - pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

Po absolvovaní seminára bude členom SKA e-mailom zaslané potvrdenie o účasti.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať v termíne do 21. mája 2018 (pondelok) e-mailom na adresu: komarch@komarch.sk; bližšie informácie 0911 443 415.

[download id="1197"]

Súvisiace