Slovenská komora architektov
Vyhlásenie súťaže 21/2021 "Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia"

Vyhlásenie súťaže 21/2021 "Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia"

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje verejnú dvojetapovú projektovú architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov na stálu expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. augusta 2021 pod číslom KA-648/2021.https://www.komarch.sk/sutaze/overene-sutaze/2021-2/moderna-architektura-mesta-trencin-a-okolia/

Súvisiace