Slovenská komora architektov
Wellness hotel Zuberec
25. 10. – 28. 3. 2022 za 2 mesiace

Wellness hotel Zuberec

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 15. 10. 2021 pod číslom KA-786/2021.

VI GROUP, spol. s r. o. vyhlasuje verejnú anonymnú dvojetapovú projektovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom "Wellness hotel Zuberec" na návrh nového wellness hotelového objektu v obci Zuberec.

Predmetom zadania súťaže návrhov je architektonický návrh štvorhviezdičkového wellness hotela na okraji obce Zuberec v lokalite Pribiské s výhľadmi na hrebeň Západných Tatier. Budúca podoba hotela by mala čo najviac reagovať na prírodné prostredie a komunikovať s priľahlým okolím objektu. Hotel bude poskytovať služby v štvorhviezdičkovom európskom štandarde pre 160 hostí. Návrh hotela by mal poskytovať návštevníkom komfort, kvalitu, a zároveň rešpektovať kontext prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti Tatranského národného parku.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Odporúča sa, aby účastníci, mali v riešiteľskom kolektíve krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 25. október 2021
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 17. január 2022, 28. marec 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. apríl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17. apríl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Andrea Ambrovičová
Ing.arch. Richard Duška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Juraj Duška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Antonín Novák (CZ)
Ing. arch. Michal Krištof (CZ)
Ing. Vladimír Šiška

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Jana Benková
Ing. arch. Barbora Vargová ArtD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ceny:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 12 000 €
tretia cena: 8 000 €
suma vyhradená na odmeny: 12 000 €
webstránka súťaže: https://www.vigroup.sk/zuberecsutaz/
02-SÚŤAŽNÉ-ZADANIE 03_SUTAZNE-POMOCKY 01-SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY