Slovenská komora architektov

Termíny skúšok a sľubov v roku 2022

Autorizačné skúšky (stredy):

9. marec 
15. jún 
15. november 
16. november

Sľuby (štvrtky): 

31. marec 
30. jún 
1. december 

Semináre pre žiadateľov o autorizačnú skúšku (utorky):

1. február 
10. máj 
20. september