Slovenská komora architektov
Súťaž 2/2021 Námestovo - Transformácia nábrežia

Súťaž 2/2021 Námestovo - Transformácia nábrežia

Mesto Námestovo vyhlasuje verejnú neanonymnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom Námestovo - Transformácia nábrežia. Nábrežie Oravskej priehrady je v Námestove dlhodobo diskutovaná téma. Zámerom mesta je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.https://www.komarch.sk/sutaze/overene-sutaze/2021-2/namestovo-transformacia-nabrezia/

Súvisiace