Manuál súťaží návrhov

 

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov vznikol v roku 2016 za účelom:

 

→ vysvetlenia dôvodov prečo je súťaž návrhov najvhodnejším postupom pri organizovaní architektonickej súťaže vyhlasovateľom

→ ako praktický návod zorganizovania súťaže návrhov a jej priebehu pre vyhlasovateľov, porotcov i účastníkov

→ poskytnutia skúseností z praxe z pohľadu verejného aj súkromného vyhlasovateľa, organizátora, porotcu i účastníka

 

Online manuál na prečítanie:

 

CEZAAR