Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX

Mesto Košice vyhlásilo ku dňu 26. 4. 2017 verejnú „Ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX“, ktorej účelom je pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska, umožňujúci posun spoločenskej jednotky (jedinca/rodiny) od ubytovania vo forme nocľahárne až k vlastnému bývaniu.

Predmetom preto je ideový urbanistický návrh sídliska Luník IX, zahŕňajúci existujúcu a plánovanú zástavbu a zároveň ideový architektonický návrh objektov určených na bývanie, ktoré budú súčasťou urbanistickej štruktúry. Cieľom súťaže je nájsť originálne a optimálne riešenie v oblasti bývania pre Luník IX, schopné dopracovania do realizácie.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 13. 7. 2017.

 

  Informačný list (161,9 KiB, 282 hits)

  Súťažné podmienky (884,5 KiB, 340 hits)

CEZAAR