BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave

Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave. Účelom súťaže je nájsť návrh, vypracovaný podľa scenára, vypracovaného autormi expozície, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky. Efektívne … Čítať ďalej BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave