marec 2021 – Obnova a rozvoj kúpeľov Sliač

Zámerom vyhlasovateľa súťaže návrhov je realizovať komplexnú rekonštrukciu objektov a infraštruktúry celého kúpeľného areálu, v rozsahu spĺňajúcom požiadavky na štandardy poskytovania služieb komplexnej kúpeľnej starostlivosti (ústavnej i ambulantnej), s ambíciou doplniť ďalšie zdravotnícke služby v systéme verejného zdravotníctva, služby cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie, wellness, kultúrno-spoločenské služby a aktivity). Počíta sa s nárastom lôžkovej kapacity na … Čítať ďalej marec 2021 – Obnova a rozvoj kúpeľov Sliač