Nová športová hala Slávia v Trnave

Nová športová hala Slávia v Trnave

Mesto Trnava pripravuje urbanisticko-architektonickú, projektovú,  verejnú anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov s predmetom riešenia nového športového multifunkčného športového stánku v lokalite Rybníkovej ulice v Trnave.

Účelom súťaže je získať najlepší návrh pre novostavbu univerzálnej športovej haly s príslušenstvom tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko – architektonického  riešenia.

Predpokladané termíny:

Dátum vyhlásenia súťaže:   28.6.2019

Termín  odovzdania  súťažných  návrhov  súťažiacimi  :     13.9.2019 

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty  :  18. 9.  a  19. 9.2019