Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova

Spoločnosť Belevis, s.r.o. vyhlásila v máji 2020 jednokolovú architektonickú súťaž na architektonicko-prevádzkovú koncepciu svojho nového nitrianskeho sídla. Podmienky súťaže boli overené Slovenskou komorou architektov. “Takýto postup je v slovenských okolnostiach súkromného investorstva ešte stále nie obvyklým mechanizmom. Pritom je zrejmé, že je to východiskový logický krok zakladajúci optimálny efektívny výsledok s presahom do kultúry prostredia,” uviedol predseda poroty Pavel Paňák. … Čítať ďalej Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova