Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnava

vyhlasovateľ: Mesto Trnava Riešené územie predstavuje verejné priestranstvá troch vnútroblokov obytného súboru Tehelná a revitalizáciu okolitých plôch z vonkajšej strany obytných blokov. Dvory sú identického charakteru, vytvárajú pokojné oddychové prostredie. Využívané sú predovšetkým miestnymi obyvateľmi. Od návrhov sa očakáva také riešenie dvorov, aby sa stali pre obyvateľov atraktívnym prostredím so zachovaním komorného oddychového charakteru, v … Čítať ďalej Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnava