700 rokov Žiliny

Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci Mesto Žilina vyhlásilo v marci tohto roku verejnú anonymnú výtvarno-architektonickú súťaž na získanie návrhu výtvarného diela k 700. výročiu udelenia prvých mestských výsad a 640. výročiu Privilégia pre žilinských Slovákov.  Do súťaže sa prihlásilo 21 autorov (autorských kolektívov). Porota súťaže v zložení Mgr. art. Juraj Poliak (predseda poroty), Ing. … Čítať ďalej 700 rokov Žiliny