test

Ing.arch. Vladimír VRŠANSKÝ
X
Ing.arch. Vladimír VRŠANSKÝ

Reg. číslo: 1103 AA

Adresa ateliéru: Úradnícka 28, 831 03 Bratislava
Telefón: 4445 0867, 4464 4121
Mobil: 0905 560 344
Fax: 4445 0868
Web: www.architekt.sk
poslať e-mail


Ing. arch. Silvia BRNA
X
Ing. arch. Silvia BRNA

Reg. číslo: 2240 AA

Adresa ateliéru: Brečtanova 1, 831 01 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0905 448 919
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Milan CSANDA
X
Ing.arch. Milan CSANDA

Reg. číslo: 1121 AA

Adresa ateliéru: Riečna 2, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6503 217
Mobil: 0903 887 780
Fax: 037/6554 296
Web: www.csanda-piterka.sk
poslať e-mail


Ing. arch. Juraj STIERANKA
X
Ing. arch. Juraj STIERANKA

Reg. číslo: 2523 AA

Adresa ateliéru: Mierová 9, 026 01 Dolný Kubín
Telefón:
Mobil: 0907 174 514
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. Nándor LITOMERICZKY
X
Ing. Nándor LITOMERICZKY

Reg. číslo: 0357 AA

Adresa ateliéru: Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno
Telefón: 035/7777 668, 035/7777 681
Mobil: 0905 354 876
Fax: 035/7777 682
Web: www.litomericzky.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Anna GOČOVÁ
X
Ing.arch. Anna GOČOVÁ

Reg. číslo: 0118 AA

Adresa ateliéru: Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
Telefón: 044/4320 594
Mobil: 0905 943 365
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Martin ŠKROBIAN
X
Ing.arch. Martin ŠKROBIAN

Reg. číslo: 1237 AA

Adresa ateliéru: Holého 55, 010 01 Žilina
Telefón:
Mobil: 0905 605 677
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. arch. Tomáš HANÁČEK , PhD.
X
Ing. arch. Tomáš HANÁČEK , PhD.

Reg. číslo: 2493 AA

Adresa ateliéru: Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava
Telefón:
Mobil: +421 902 151 840
Fax:
Web:
poslať e-mail


Dipl.Ing.arch. Dime TRPČEVSKI
X
Dipl.Ing.arch. Dime TRPČEVSKI

Reg. číslo: 1929 AA

Adresa ateliéru: Nerudova 4, 040 01 Košice
Telefón: 0905 681 598
Mobil: 0905 681 598
Fax: 055/6227 205
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Katarína KOLLÁROVÁ
X
Ing.arch. Katarína KOLLÁROVÁ

Reg. číslo: 2182 AA

Adresa ateliéru: Hronské Kľačany 607, 935 29 Hronské Kľačany
Telefón:
Mobil: 0905 185 117
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Monika ŠUTÁ
X
Ing.arch. Monika ŠUTÁ

Reg. číslo: 1955 AA

Adresa ateliéru: Bartókova 1, 811 02 Bratislava
Telefón: 02/6252 7128
Mobil: 0903 347 783
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. Marián KRIŠŠÁK
X
Ing. Marián KRIŠŠÁK

Reg. číslo: 2293 AA

Adresa ateliéru: Kuzmányho 21, 066 01 Kežmarok
Telefón:
Mobil: 0903 972 295
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Július HANUS , CSc.
X
Ing.arch. Július HANUS , CSc.

Reg. číslo: 0956 AA

Adresa ateliéru: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Telefón: 5478 9502
Mobil: 0905 277 480
Fax: 5478 9504
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Igor ŠČIPÁK
X
Ing.arch. Igor ŠČIPÁK

Reg. číslo: 2109 AA

Adresa ateliéru: Púpavova 3, 841 04 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0908 116 009
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Radoslav GREČMAL
X
Ing.arch. Radoslav GREČMAL

Reg. číslo: 0451 AA

Adresa ateliéru: Brnianska 49, 811 04 Bratislava 1
Telefón: 3214 1901
Mobil: 0905 210 430
Fax: 3214 1999
Web: www.gfi.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Maroš VARGA
X
Ing.arch. Maroš VARGA

Reg. číslo: 2055 AA

Adresa ateliéru: M.Bela 4752/50, 921 01 Piešťany
Telefón:
Mobil: 0903 260 454
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Peter JANČO
X
Ing.arch. Peter JANČO

Reg. číslo: 0978 AA

Adresa ateliéru: Mozartova 21, 811 02 Bratislava 1
Telefón: 6280 4091
Mobil: 0905 328 436
Fax: 6280 4091
Web: www.bucarch.sk
poslať e-mail


Ing. arch. Katarína MICHALKOVÁ
X
Ing. arch. Katarína MICHALKOVÁ

Reg. číslo: 2297 AA

Adresa ateliéru: Drieňová 31, 821 01 Bratislava
Telefón:
Mobil: +421 903 923 355
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Ladislav TIMURA
X
Ing.arch. Ladislav TIMURA

Reg. číslo: 0813 AA

Adresa ateliéru: Czambelova 18, 040 01 Košice
Telefón: 055/6785 814
Mobil: 0905 834 737
Fax: 055/6785 814
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Romana KOTRASOVÁ
X
Ing.arch. Romana KOTRASOVÁ

Reg. číslo: 1657 AA

Adresa ateliéru: Suché Miesto 88, 900 25 Chorvátsky Grob
Telefón:
Mobil: 0948 908 909
Fax:
Web: www.architektonickyatelier.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Otto GÁŤA
X
Ing.arch. Otto GÁŤA

Reg. číslo: 0809 AA

Adresa ateliéru: J.Kráľa 341/43, 036 01 Martin
Telefón:
Mobil: 0905 720 291
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Lubomír BÚTORA
X
Ing.arch. Lubomír BÚTORA

Reg. číslo: 0443 AA

Adresa ateliéru: Nad kostolom 19, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042/4426 245
Mobil: 0905 349 729
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. Žaneta SPIŠÁKOVÁ
X
Ing. Žaneta SPIŠÁKOVÁ

Reg. číslo: 1619 AA

Adresa ateliéru: SNP 542/14, 972 43 Zemianske Kostoľany
Telefón: 046/5461 463
Mobil: 0907 793 759
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Jaroslav URBAN
X
Ing.arch. Jaroslav URBAN

Reg. číslo: 1187 AA

Adresa ateliéru: Komenského 26, 921 01 Piešťany
Telefón: 033/7725 714
Mobil: 0905 556 667
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Vincent FRIČ
X
Ing.arch. Vincent FRIČ

Reg. číslo: 2361 AA

Adresa ateliéru: Mamateyová 18, 851 03 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0905 324 858
Fax:
Web:
poslať e-mail


Dipl. - Ing. Rudolf KOZLAI
X
Dipl. - Ing. Rudolf KOZLAI

Reg. číslo: 2126 AA

Adresa ateliéru: Okružná 55, 080 01 Prešov
Telefón: 051/7582 024
Mobil:
Fax:
Web: www.sprojekt.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Michal ŠMIHULA
X
Ing.arch. Michal ŠMIHULA

Reg. číslo: 2212 AA

Adresa ateliéru: Jadrová 2, 821 02 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0911 430 298
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. arch. Jana MEDĽOVÁ
X
Ing. arch. Jana MEDĽOVÁ

Reg. číslo: 2329 AA

Adresa ateliéru: Zelené terasy 22, 841 10 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0904 694 867
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Peter STEINIGER
X
Ing.arch. Peter STEINIGER

Reg. číslo: 1074 AA

Adresa ateliéru: kpt.Nálepku 6, 080 05 Prešov
Telefón: 0903 603 796
Mobil: 0903 603 796
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Daniel PRIEHODA
X
Ing.arch. Daniel PRIEHODA

Reg. číslo: 1428 AA

Adresa ateliéru: Jurigovo nám. 9, 841 04 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0903 821 345
Fax:
Web: www.spad.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Zuzana BŽOCHOVÁ
X
Ing.arch. Zuzana BŽOCHOVÁ

Reg. číslo: 1731 AA

Adresa ateliéru: Jána Stilla 52, 059 86 Nová Lesná
Telefón: 052/4423 144
Mobil: 0905 312 565
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. arch. Tatiana PETRULOVÁ
X
Ing. arch. Tatiana PETRULOVÁ

Reg. číslo: 2480 AA

Adresa ateliéru: Hybe 580, 032 31 Hybe
Telefón:
Mobil: +421 911 961 066
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Ján BARIČ
X
Ing.arch. Ján BARIČ

Reg. číslo: 0914 AA

Adresa ateliéru: ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4113 457
Mobil: 0905 337 680
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. Juraj DEBRE
X
Ing. Juraj DEBRE

Reg. číslo: 0626 AA

Adresa ateliéru: Kostolné nám. 19, 060 01 Kežmarok
Telefón: 0905 739 006
Mobil: 0905 739 006
Fax:
Web: www.debrearch.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Danka DRÁBEKOVÁ
X
Ing.arch. Danka DRÁBEKOVÁ

Reg. číslo: 0040 AA

Adresa ateliéru: Ružová Dolina 14, 821 09 Bratislava
Telefón: 5341 5586
Mobil: 0903 764 117
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. Pavol SOJKA
X
Ing. Pavol SOJKA

Reg. číslo: 1954 AA

Adresa ateliéru: Rieka 933, 022 01 Čadca
Telefón:
Mobil: 0908 496 263
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Vladimír JARABICA
X
Ing.arch. Vladimír JARABICA

Reg. číslo: 1124 AA

Adresa ateliéru: Župné námestie 9, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6524 077, 0905 548 417
Mobil: 0905 548 417
Fax: 037/6524 072
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Ľudovít URBAN
X
Ing.arch. Ľudovít URBAN

Reg. číslo: 0180 AA

Adresa ateliéru: Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0905 319 537
Fax:
Web:
poslať e-mail


Mgr.art. Ing.arch. Ing. Marek DANIHEL
X
Mgr.art. Ing.arch. Ing. Marek DANIHEL

Reg. číslo: 1682 AA

Adresa ateliéru: Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 0905 807 409
Mobil: 0905 807 409
Fax:
Web: www.atelier-architektury.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Diana ŠAJDOVÁ
X
Ing.arch. Diana ŠAJDOVÁ

Reg. číslo: 2108 AA

Adresa ateliéru: Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0905 298 196
Fax:
Web: www.exworks.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Tamás SMIDT
X
Ing.arch. Tamás SMIDT

Reg. číslo: 1431 AA

Adresa ateliéru: Nemeckosvodínska cesta 662/4, 943 54 Svodin
Telefón: 0907 124 168
Mobil: 0907 124 168
Fax:
Web: www.ateliersmidt.com
poslať e-mail


Ing. Juraj RENDEK
X
Ing. Juraj RENDEK

Reg. číslo: 2134 AA

Adresa ateliéru: Topoľčianska 132, 949 01 Nitra
Telefón:
Mobil: 0903 166 063
Fax:
Web: www.fabrik.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Ján PASTIRAN
X
Ing.arch. Ján PASTIRAN

Reg. číslo: 0776 AA

Adresa ateliéru: Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/4421 037
Mobil: 0904 501 224
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Martin MATUNÁK
X
Ing.arch. Martin MATUNÁK

Reg. číslo: 1024 AA

Adresa ateliéru: Gaštanová 1, 811 04 Bratislava 1
Telefón: 5465 1572
Mobil: 0903 402 660
Fax: 5479 1957
Web: www.apro.sk
poslať e-mail


Ing. arch. Miloš POKŠIVA
X
Ing. arch. Miloš POKŠIVA

Reg. číslo: 1706 AA

Adresa ateliéru: Pražská 33, 811 04 Bratislava
Telefón: 0905 582 437
Mobil: 0905 582 437
Fax:
Web: www.spacio.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Radoslav BUZINKAY
X
Ing.arch. Radoslav BUZINKAY

Reg. číslo: 1818 AA

Adresa ateliéru: Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0902 720 917
Fax:
Web: www.beef.sk
poslať e-mail


Ing.arch. Dezider KRČULA
X
Ing.arch. Dezider KRČULA

Reg. číslo: 0756 AA

Adresa ateliéru: Majerníkova 15, 841 05 Bratislava
Telefón:
Mobil: 0918 620 758
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing. arch. Matej WITTGRUBER
X
Ing. arch. Matej WITTGRUBER

Reg. číslo: 2231 AA

Adresa ateliéru: Trnávka 40, 930 32 Trnávka
Telefón:
Mobil: 0948 267 826
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Marian REMENÁR
X
Ing.arch. Marian REMENÁR

Reg. číslo: 0214 AA

Adresa ateliéru: Strmá 24, 917 01 Trnava
Telefón:
Mobil: 0905 384 651
Fax:
Web:
poslať e-mail


Ing.arch. Peter ŠTRPKA
X
Ing.arch. Peter ŠTRPKA

Reg. číslo: 0563 AA

Adresa ateliéru: Račianska 66, 831 02 Bratislava
Telefón: 4425 0224
Mobil: 0905 431 020
Fax:
Web:
poslať e-mail


CEZAAR