Slovenská komora architektov

Virtuálne pokladnice

Ako sme Vás už informovali v decembri 2014, od 1.4.2015 vzniká aj pre architektov povinnosť používať elektronické a virtuálne registračné pokladnice, v prípade prijímania platieb v hotovosti.


Dávame do pozornosti bezplatne prístupnú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice na: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni


Informačný súbor z portálu finančnej správy si môžete prečítať aj tu: [download id="634"]


Virtuálnu registračnú pokladnicu je možné používať, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000.


Aj virtuálnu registračnú pokladnicu je možné používať až po registrácii na ktoromkoľvek daňovom úrade a po pridelení kódu, a to na základe predloženej písomnej žiadosti.


V prípade, že budú platby prijímané len ako úhrady na účet v banke, nevzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu.


Aktuálny vývoj informácií o ERP môžete sledovať aj na webovom sídle finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP