Slovenská komora architektov

Vyhlasovateľ súťaže odo mňa žiada preukázať splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 (osobné postavenie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ako to môžem preukázať?

Preukázať to môžete tak, že sa zapíšete do tzv. "zoznamu hospodárskych subjektov" (ďalej "ZHS"), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej "ÚVO").

Vyhlasovateľovi potom iba zašlete potvrdenie o zápise v ZHS, ktorý Vám po zapísaní zašle ÚVO.

Platí to pre slovenské a aj zahraničné subjekty.