Podujatia zaradené do SVA

Dátum udalosť organizátor typ
06/09/2017
8:00 - 16:45
Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
Úrad SKA, Bratislava
Slovenská komora architektov A

Zoznam podujatí SVA pre rok 2017:

  Zoznam podujatí SVA pre rok 2017 (535,0 KiB, 1 197 hits)

Typ podujatia (počet kreditov):
A. Podujatie organizované SKA v rámci SVA (20 kreditov)
B. Podujatie spoluorganizované/pod záštitou SKA (10 kreditov)
C. Ostatné podujatia (5 kreditov)

 

Prehľad podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov v období rokov 2011 až 2016:

  Schválené podujatia SVA v roku 2011 (642,1 KiB, 205 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2012 (150,8 KiB, 195 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2013 (43,8 KiB, 212 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2014 (37,6 KiB, 272 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2015 (229,7 KiB, 346 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2016 (432,6 KiB, 114 hits)