Podujatia zaradené do PVA

Žiadne Udalosti

Zoznam podujatí PVA pre rok 2020:

  Schválené podujatia PVA v rok 2020 (737,3 KiB, 102 hits)

Typ podujatia (počet kreditov):
A. Podujatie organizované SKA v rámci PVA (20 kreditov)
B. Podujatie spoluorganizované/pod záštitou SKA (10 kreditov)
C. Ostatné podujatia (5 kreditov)

 

Prehľad podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov v období rokov 2011 až 2019:

  Schválené podujatia SVA v roku 2011 (642,1 KiB, 310 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2012 (150,8 KiB, 288 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2013 (43,8 KiB, 319 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2014 (37,6 KiB, 369 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2015 (229,7 KiB, 564 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2016 (432,6 KiB, 282 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2017 (559,9 KiB, 137 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2018 (474,8 KiB, 470 hits)

  Schválené podujatia SVA v rok 2019 (171,7 KiB, 266 hits)