Podujatia zaradené do SVA

Žiadne Udalosti

Zoznam podujatí SVA pre rok 2018:

  Schválené podujatia SVA v roku 2018 (471,5 KiB, 235 hits)

Typ podujatia (počet kreditov):
A. Podujatie organizované SKA v rámci SVA (20 kreditov)
B. Podujatie spoluorganizované/pod záštitou SKA (10 kreditov)
C. Ostatné podujatia (5 kreditov)

 

Prehľad podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov v období rokov 2011 až 2017:

  Schválené podujatia SVA v roku 2011 (642,1 KiB, 251 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2012 (150,8 KiB, 230 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2013 (43,8 KiB, 264 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2014 (37,6 KiB, 313 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2015 (229,7 KiB, 439 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2016 (432,6 KiB, 194 hits)

  Schválené podujatia SVA v roku 2017 (559,9 KiB, 57 hits)