Členské príspevky


 

2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 266 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 466 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KiB, 532 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KiB, 188 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KiB, 822 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KiB, 230 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 473 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 266 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 408 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 705 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 255 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 386 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 984 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 358 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 719 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 659 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 536 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 077 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 645 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 570 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 939 hits)