Členské príspevky


 

2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 577 hits)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 135 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 334 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 113 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 355 hits)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 640 hits)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 214 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 341 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 928 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 300 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 658 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 591 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 491 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 972 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 584 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 522 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 893 hits)