Členské príspevky


 

2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2018 - AA a KA (285,7 KiB, 416 hits)


  Členské príspevky 2018 - DC (284,4 KiB, 146 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 324 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 229 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 809 hits)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 210 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 463 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 229 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 397 hits)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 691 hits)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 244 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 376 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 969 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 348 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 711 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 646 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 526 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 043 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 623 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 559 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 927 hits)