Členské príspevky


 

2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2018 - AA a KA (285,7 KiB, 292 hits)


  Členské príspevky 2018 - DC (284,4 KiB, 106 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 248 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 200 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 789 hits)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 196 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 452 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 200 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 386 hits)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 679 hits)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 238 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 367 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 958 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 333 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 699 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 635 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 516 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 028 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 615 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 546 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 918 hits)