Členské príspevky

 

2019 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2019 AA a KA - skrátený účtovný doklad (103,8 KiB, 33 hits)


  Členské príspevky 2019 DC - skrátený účtovný doklad (145,3 KiB, 13 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2019 (108,9 KiB, 21 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 286 hits)


2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 286 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 498 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KiB, 556 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KiB, 203 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KiB, 832 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KiB, 242 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 479 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 286 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 414 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 712 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 262 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 391 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 990 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 362 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 724 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 666 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 541 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 090 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 655 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 575 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 953 hits)