Členské príspevky


 

2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 238 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 380 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KiB, 472 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KiB, 163 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KiB, 815 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KiB, 222 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 467 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 238 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 401 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 697 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 250 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 379 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 973 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 350 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 713 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 647 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 530 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 061 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 632 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 564 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 930 hits)