Členské príspevky


 

2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2018 - AA a KA (285,7 KiB, 78 hits)


  Členské príspevky 2018 - DC (284,4 KiB, 37 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 137 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 167 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 772 hits)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 181 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 438 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 167 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 380 hits)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 674 hits)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 236 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 363 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 952 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 328 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 695 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 629 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 513 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 012 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 611 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 543 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 914 hits)