Členské príspevky


 

2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2018 - AA a KA (285,7 KiB, 340 hits)


  Členské príspevky 2018 - DC (284,4 KiB, 117 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 274 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 207 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 801 hits)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 203 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 455 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 207 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 391 hits)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 683 hits)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 240 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 371 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 962 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 341 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 704 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 640 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 519 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 036 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 618 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 552 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 921 hits)