Členské príspevky

 

2019 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2019 AA a KA - skrátený účtovný doklad (103,8 KiB, 147 hits)


  Členské príspevky 2019 DC - skrátený účtovný doklad (145,3 KiB, 42 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2019 (108,9 KiB, 80 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 306 hits)


2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 306 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 519 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KiB, 570 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KiB, 216 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KiB, 839 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KiB, 252 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 483 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 306 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 426 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 722 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 268 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 401 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 999 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 372 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 729 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 674 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 553 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 113 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 665 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 587 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 961 hits)