Členské príspevky


 

2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 666 hits)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 149 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 379 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 125 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 361 hits)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 645 hits)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 217 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 347 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 934 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 308 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 669 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 600 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 495 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 985 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 590 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 525 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 896 hits)