Členské príspevky

 

2019 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2019 AA a KA - skrátený účtovný doklad (103,8 KiB, 348 hits)


  Členské príspevky 2019 DC - skrátený účtovný doklad (145,3 KiB, 94 hits)


  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2019 (108,9 KiB, 212 hits)


  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 344 hits)


2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 344 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 542 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KiB, 586 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KiB, 226 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KiB, 846 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KiB, 267 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 491 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 344 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 437 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 735 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 282 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 408 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 1 006 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 381 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 739 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 681 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 565 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 140 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 682 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 597 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 978 hits)