Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Program seminára s prihláškou a účtovným dokladom nájdete v prílohe.

Termíny seminárov sú plánované na 6. február 2019 a 4. september 2019.

JUDr. Oľga Kopšová
poverená zastupovaním riaditeľky

Prílohy:

  PROGRAM seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (110,4 KiB, 306 hits)

  PRIHLÁŠKA na seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (153,2 KiB, 258 hits)