Termíny skúšok a sľubov

 

Termíny autorizačných skúšok v roku 2019:

20. marec 2019, aj krajinní architekti
19. jún 2019
19. november 2019, aj krajinní architekti
20. november 2019

 

Termíny sľubov v roku 2019:

3. apríl 2019
3. júl 2019
4. december 2019