Termíny skúšok a sľubov

 

Termíny autorizačných skúšok v roku 2020:

18. marec 2020, aj krajinní architekti
17. jún 2020
18. november 2020, aj krajinní architekti
19. november 2020

 

Termíny sľubov v roku 2020:

1. apríl 2020
1. júl 2020
2. december 2020