Termíny skúšok a sľubov

 

Termíny autorizačných skúšok v roku 2018:

21. marec 2018
20. jún 2018
21. november 2018
22. november 2018

 

Termíny sľubov v roku 2018:

4. apríl 2018
4. júl 2018
5. december 2018

 

Termíny seminárov pre žiadateľov o autorizačnú skúšku v roku 2018:

18. apríl 2018
5. september 2018