Valné zhromaždenie 2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov rozhodlo zvolať Valné zhromaždenie SKA na 19. júna 2021 do Bratislavy, ak to pandemická situácia dovolí, v opačnom prípade Vás včas budeme informovať o náhradnom termíne. Chcela by som preto požiadať Vás, ktorí by ste mali záujem svoje  skúsenosti zúročiť v prospech našej stavovskej organizácie a tým aktívne pôsobiť v orgánoch komory, aby ste vyplnili kandidátnu listinu (v prílohe) a spolu s fotografiou a krátkym volebným programom zaslali úradu komory poštou alebo mailom na komarch@komarch.sk najneskôr do 28. februára 2021.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov

  Volebný poriadok Slovenskej komory architektov (61,2 KiB, 953 hits)


  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (145,4 KiB, 477 hits)


  Kandidátna listina - tlačivo (29,0 KiB, 0 hits)

CEZAAR