Valné zhromaždenie 2021

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory architektov,

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov rozhodlo zvolať Valné zhromaždenie SKA na 19. júna 2021 do Bratislavy, ak to pandemická situácia dovolí, v opačnom prípade Vás včas budeme informovať o náhradnom termíne.

Predstavenstvo SKA zverejňuje návrh úpravy vnútorného predpisu komory – návrh zmeny Volebného poriadku SKA – na pripomienkové konanie, ktoré bude následne prerokované na Valnom zhromaždení SKA 19. júna 2021 v Bratislave.

Svoje pripomienky k prerokovanému materiálu môžete zasielať mailom (komarch@komarch.sk) najneskôr do 18. mája 2021.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov

 

  Návrh zmeny Volebného poriadku Slovenskej komory architektov (130,3 KiB, 989 hits)


  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (145,4 KiB, 489 hits)

CEZAAR