Slovenská komora architektov

Ak už som zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nahrádza tento zápis zapísanie sa v registri partnerov verejného sektora resp. vice versa?

Nie. Zoznam hospodárskych subjektov (vedie ho Úrad pre verejné obstarávanie) a register partnerov verejného sektora (vedie ho Ministerstvo spravodlivosti SR) sú dva odlišné registre a každý má iný účel. Zápis v jednom z nich nenahrádza zápis v druhom.