Slovenská komora architektov

Ako sa môžem zapísať do tzv. "zoznamu hospodárskych subjektov"?

Do tzv. "zoznamu hospodárskych subjektov" (ďalej "ZHS"), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej "ÚVO"), sa môžete zapísať tak, že na ÚVO podáte formulár, ktorý je zverejnený na stránke ÚVO, tu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/formulare-a-ziadosti-62b.html

Správnu verziu formuláru si na odkaze nájdete podľa toho, či sa chcete zapísať ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba.

Odporúčame:

- stiahnuť si verziu .doc, ktorú následne môžete vyplniť na počítači alebo rukou. Nepotrebujete na to pomoc právnika ani osvedčenie podpisu u notára,

- vo formulári rovno zaškrtnúť aj záujem o registráciu na Elektronickej platforme (2. strana formuláru), lebo sa Vám do to budúcna môže zísť,

- je potrebné, aby ste vyplnili úplne celý formulár a podpísali všade tam, kde sa uvádza Váš podpis,

- na 5. strane formuláru sú uvedené všetky prílohy, ktoré spolu s formulárom musíte predložiť.

Pozor, líšia sa v závislosti od toho, či ste slovenský alebo zahraničný subjekt.

- vyplnený formulár spolu s prílohami podať osobne v podateľni ÚVO, aby ste mali istotu že bol doručený.