Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa

Registračné číslo:
1333 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava 2
Kontakt:
02/43421183
+421905632824
poslať e-mail  www.fva.sk