Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. Ing. arch. Marek Rudohradský

Registračné číslo:
1757 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava