Slovenská komora architektov

Ing. arch. Peter Kuklica

Registračné číslo:
2497 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Ocenenia:
CE ZA AR