Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Doc. Ing. arch. František Kalesný , PhD.

Registračné číslo:
0263 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava