Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Marián Lucký

Registračné číslo:
2498 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Účasti v porote:
Turistické útulne