Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Aladár Csernák

Registračné číslo:
2287 AA
Miesto pôsobenia:
Bernolákovo