Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Tomáš Ružiak

Registračné číslo:
2461 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Ocenenia:
CE ZA AR
Účasti v porote:
Alfa škôlka