Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. Katarína Ďurišová

Registračné číslo:
0066 KA
Miesto pôsobenia:
Nitra