Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Tomáš Hanáček , PhD.

Registračné číslo:
2493 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Účasti v porote:
Komenského parčík