Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Lukáš Valenčin

Registračné číslo:
2618 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
+421911710001
poslať e-mail