Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing., Ing. arch. Jakub Svitek

Registračné číslo:
2622 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava