Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing.arch. Marián Šovčík , CSc.

Registračné číslo:
0695 AA
Miesto pôsobenia:
Banská Bystrica
Kontakt:
048/4146220
poslať e-mail