Slovenská komora architektov

AA pre Ukrajinu / Архітектори для України

AA pre Ukrajinu / Архітектори для України

Slovenská komora architektov odmieta vojenskú agresiu voči svojmu blízkemu susedovi, Ukrajine, a pripája sa k hnutiu solidarity s jej obyvateľmi.

Slovenské architektky a architekti odsudzujú útok na nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny, pri ktorej zomierajú jej obyvateľky a obyvatelia a dochádza k ničeniu ukrajinských miest, kultúrneho dedičstva a krajiny.

Členky a členovia Slovenskej komory architektov vyjadrujú svoju podporu Národnej únii architektov Ukrajiny a ukrajinským architektkám a architektom a sú pripravení im pomôcť v týchto mimoriadne ťažkých časoch, vrátane ponuky prechodného zamestnania a práce v architektonických ateliéroch na Slovensku.

Na SKA sme vytvorili platformu pre databázu pracovných príležitostí, ako aj žiadostí o pracovné miesta.

Ponúkam prácu ukrajinským architektkám a architektom / Job Offer for Ukrainian Architects

Databáza ukrajinských architektiek a architektov / Database of Ukrainian Architects

 

 

Словацька колегія архітекторів засуджує військову агресію проти сусідньої України та доєднується до руху солідарності з її мешканцями.

Словацькі архітектори засуджують напад на незалежність України та цілісність її територій, який несе смерть жителям та руйнування українських міст, культурної спадщини, ландшафту.

Члени Словацької колегії архітекторів висловлюють свою підтримку Національній спілці архітекторів України, а також українським архітекторам, і готові допомогти їм у ці надзвичайно важкі часи, у тому числі запропонуючи тимчасове працевлаштування і роботу в словацьких архітектурних майстернях.

У Словацькій палаті архітекторів ми створили платформу для бази даних можливостей працевлаштування, а також заявок на роботу.

База вакансій для українських архітекторів / Database of jobs for Ukrainian architects

Шукаю роботу в архітектурному офісі / Looking for a job in an architectural office 

 

 

- Інформація для українців, що прибувають у Словаччину:
- Informácie pre Ukrajinky a Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko:
- Information for Ukrainians arriving in Slovakia:

ua.gov.sk
ktopomozeukrajine.sk

 

Za vypracovanie vzorových formulárov ďakujeme (thanks for the Application Forms): Narodowy Instytut Architekturi i Urbanistyki 

 

ENGLISH ↓

The Slovak Chamber of Architects condemns the military aggression against its close neighbour Ukraine and joins the movement of solidarity with its inhabitants.

Slovak architects condemn the attack on Ukraine’s independence and territorial integrity, which brings death to its inhabitants and destruction to Ukrainian cities, cultural heritage, and landscape.

Members of the Slovak Chamber of Architects express their support for the National Union of Architects of Ukraine as well as Ukrainian architects, and they are ready to help them in these exceptionally difficult times, including by offering temporary employment and work in Slovak architectural studios.

At the Slovak Chamber of Architects, we have created a platform for a database of job opportunities as well as job applications. ↑↑↑