Slovenská komora architektov

ISKA

Inštitút Slovenskej komory architektov (ďalej len „ISKA“) je dobrovoľným, záujmových, mimovládnym, ekonomicky a právne samostatným združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zaoberá podporou, rozvojom a prezentáciou architektúry.

Na mimovládnej úrovni umožňuje výmenu skúseností a poznatkov medzi členmi domácej a zahraničnej architektonickej obce aj voči verejnosti, predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích, publikačných, audiovizuálnych a výstavných projektov.

V súlade s uvedeným cieľom vykonáva najmä:
- výskumnú a publikačnú činnosť a distribúciu jej výstupov,
- tvorbu a distribúciu audiovizuálnych diel,
- vzdelávanie a informačnú činnosť v oblasti architektúry,
- organizáciu podujatí a výstav,
- poradenskú činnosť,
- prezentáciu architektúry v médiách,
- spoluprácu so stavovskými, odbornými a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti architektúry, stavebníctva a kultúry doma aj v zahraničí.

iska@iska.sk

Fakturačné údaje:

Obchodné meno: Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA)
IČO: 45794626
DIČ: 2120898582
IČ DPH: SK2120898582
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo-ulica: Námestie SNP
Súpisné/orientačné číslo: 477/18
PSČ: 81106
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Bankové spojenie: SK6411000000002944064879

 

Cenník služieb 

 
?
×
?