Slovenská komora architektov

Odbor vnútornej správy

Mgr. Kristína Porthová
- harmonogram práce riaditeľky úradu
- činnosť sekretariátu 
porthova@komarch.sk
+421 910 348 858 / +421 2 544 31 080 

porthova_avatar.jpg

Mgr. Eva Martanovičová
- prvý kontakt s verejnosťou / členskou základňou
- zápisy do zoznamov a registrov
- záznamy IČO FOSZČO voči ŠUSR
- autorizačné skúšky 
- evidencia dobrovoľných členov
- profesijné poistenie 
martanovicova@komarch.sk
+421 911 443 412 / +421 2 544 310 80

martanovicova_avatar.jpg

Ing. Jana Puhová
- prvý kontakt s verejnosťou / členskou základňou
- vedenie registra hosťujúcich architektov*tiek a hosťujúcich krajinných architektov*tiek
- vedenie zoznamu dobrovoľných členov*iek
- vydávanie osvedčení a certifikátov A, B, C
puhova@komarch.sk
+421 911 443 415 / +421 2 544 310 80

puhova_avatar.jpg

Mária Šefcová
- HR – starostlivosť o zamestnancov
- koordinácia, správa a manažment úradu
sefcova@komarch.sk
+421 903 443 413 / +421 2 544 312 54

sefcova_avatar.jpg